announcement
04:25 28/02/2018
Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các điều kiện phụ khi xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Nông nghiệp Việt Nam
04:49 27/02/2018
Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học
09:08 21/02/2018
hoa Nông học xin thông báo các nội dung mà học viên phải hoàn thành sau khi bảo vệ LVThS như sau: 1. Gửi tên đề tài bằng tiếng Anh về cho cô Nhâm - Trợ lý đào tạo sau đại học tại phòng 205 nhà A khoa Nông học trước ngày 25/2/2018
04:28 22/01/2018
Thực hiện kế hoạch về Thực tập Khóa luận tốt nghiệp đợt bổ sung của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Khoa Nông học triển khai đến các lớp nội dung sau:
09:40 19/01/2018
Khoa Nông học thông báo đến sinh viên xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 chưa đủ điều kiện lấy bằng, đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương hoàn tất thủ tục còn thiếu tại Khoa để lấy bằng đúng tiến độ.
09:42 17/01/2018
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ
02:07 11/01/2018
Để triển khai công tác BHYT năm 2018, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo cho những sinh viên đã có thẻ BHYT theo hộ gia đình hoặc được cấp thẻ BHYT diện chính sách ưu đãi năm 2018 phải nộp minh chứng tại Văn phòng Khoa từ ngày 10/01/2018 đến hết ngày 31/01/2018. Minh chứng bao gồm:
03:58 10/01/2018
Căn cứ Công văn số 1820/BHXH-QLT ngày 25/07/2017 của Bảo hiểm Thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018; Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tại Học viện trong năm 2018 như sau:
01:09 22/12/2017
Theo thông báo số 24/TB-NH ngày 15/12/2017 của Trưởng khoa Nông học về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Nagoya – Nhật Bản từ ngày 31/1/2018 đến 3/2/2018, khoa Nông học đã nhận được 8 hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình

FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn