Lịch bảo vệ cao học K24 Đợt 3
Ngày 06/02/2018
Thời gian P104_BM Cây lương thực Thư viện khoa
8h - 8h55' Đỗ Thị Ngọc Ánh Hoàng Thị Ngọc Hoa
9h- 9h55' Vũ Thị Nhường Ngô Thị Hà
10h- 10h55' Nguyễn Thị Lương