Khoa Nông học thông báo đến sinh viên xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 chưa đủ điều kiện lấy bằng, đề nghị những sinh viên có tên trong danh sách khẩn trương hoàn tất thủ tục còn thiếu tại Khoa để lấy bằng đúng tiến độ.
Thời hạn: trước 16 giờ ngày 22 tháng 01 năm 2018
địa điểm: phòng 201 nhà A - Khoa Nông học

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN BẰNG

DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ
ĐỢT TỐT NGHIỆP THÁNG 12 NĂM 2017

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên ngành Hệ (ĐH, ĐH2, CĐ) Lý do dừng cấp bằng Ghi chú
1 580230 Chu Phú Cường 18/04/1995 Bảo vệ thực vật ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
2 580255 Nguyễn Thu Hằng 20/08/1995 Bảo vệ thực vật ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
3 580168 Trần Nguyễn Thắng Lợi 12/10/1995 Bảo vệ thực vật ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
4 570071 Lương Đặng Minh 16/11/1994 Bảo vệ thực vật ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
5 580087 Nguyễn Thị Thìn 02/07/1995 Bảo vệ thực vật ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
6 580095 Nguyễn Hữu Tố 03/01/1995 Bảo vệ thực vật ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
7 575639 Đỗ Thái Tùng 27/09/1994 Bảo vệ thực vật ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
8 580222 Ngô Thế Vinh 13/12/1995 Bảo vệ thực vật ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
9 584864 Nguyễn Cảnh Toàn 28/01/1995 Công nghệ rau - hoa - quả ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
10 574949 Nguyễn Thị Hải Yến 14/09/1994 Công nghệ rau - hoa - quả ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
11 572414 Lê Tuấn Anh 18/03/1994 Khoa học cây trồng ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
12 582649 Vũ Thế Bách 09/12/1995 Khoa học cây trồng ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
13 582544 Lê Xuân Đạt 30/07/1995 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
14 582543 Phan Văn Dự 26/09/1995 Khoa học cây trồng ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
15 572335 Nguyễn Thạch Đức 05/03/1993 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
16 572430 Đặng Thị Lệ Giang 25/02/1994 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
17 572507 Trần Đại Hải 19/07/1994 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
18 582568 Nguyễn Duy Khánh 10/02/1995 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
19 582572 Bùi Thị Thùy Linh 21/05/1994 Khoa học cây trồng ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
20 572568 Chu Thị Phương Thúy 10/02/1994 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
21 606023 Hoàng Văn Tuấn 03/10/1993 Khoa học cây trồng ĐH LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
22 583816 Lê Quang Khánh 07/02/1995 Nông nghiệp ĐH Thiếu LĐ nghĩa vụ
23 588125 Hoàng Văn Duy 01/01/1994 Khoa học cây trồng LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
24 588595 Nguyễn Anh Tùng 13/11/1995 Khoa học cây trồng LĐ kỷ niêm trường, Thiếu LĐ nghĩa vụ
25 599313 Nguyễn Thu Hằng 19/02/1996 Khoa học cây trồng Thiếu LĐ nghĩa vụ
26 599302 Ngô Việt Anh 17/08/1996 Khoa học cây trồng Thiếu LĐ nghĩa vụ
27 599330 Lê Đình Phi 03/04/1996 Khoa học cây trồng Thiếu LĐ nghĩa vụ
28 599311 Chu Đông Đô 29/06/1996 Khoa học cây trồng Thiếu LĐ nghĩa vụ