Các đề tài đang triển khai Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng

 

STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống và hình thành vùng sản xuất lúa nếp Tan Co Giàng hàng hóa tại hyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

Cấp tỉnh

4/2016 - 3/2018

853.000.000

PGS. TS Nguyễn Văn Cương, TS.Vũ Thị Thúy Hằng, ThS. Hồ Minh Việt,
TS Vũ Ngọc Thắng, TS Nguyễn Văn Giang,TS Phạm Hồng Thái, PGS.TS nguyễn Văn Viên, PGS.TS Nguyễn Thế Hùng, KS Hoàng Thị Luyến

2

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo cho ong chúa nhằm nâng cao chất lượng, năng suất mật đàn ong phục vụ xuất khẩu tại Bắc Giang

Cấp tỉnh

Tháng 1/2016-
Tháng 5/2018

 

TS. Phạm Hồng Thái,
PGS.TS. Nguyễn Văn Cương

3

Đánh giá đa dạng di truyền của các mẫu giống đậu xanh bằng chỉ thị SSR

Đề tài NCKH sinh viên

Tháng 1/2016-
tháng 12/2016

5.000.000

TS.Vũ Thị Thúy Hằng

4

Đánh giá sinh trưởng, các yếu tố cấu thành năng suất của các tổ hợp lai cà chua vụ Xuân hè 2016

Đề tài NCKH sinh viên

Tháng 1/2016- Tháng 12/2016

Tự túc kinh phí

PGS.TS. Nguyễn Hồng Minh

5

Nghiên cứu kỹ thuật canh tác trồng cây Đậu núi Plukenatia volubilis L. theo hướng lấy rau hữu cơ cho năng suất cao, chất lượng tốt tại Gia Lâm, Hà Nội

Đề tài NCKH sinh viên

Tháng 1/2016- tháng 12/2016

Tự túc kinh phí (50.000.000)

TS. Đoàn Thu Thủy, Bùi Thị Đức, Phan Thị Huyền Trang, Phạm Thị Hường, Lê Thu Huyền, Nguyễn Đức Cương


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn