STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới

2014-2016

 

Nguyễn Văn Phú

2

Nghiên cứu sử dụng nguồn gen dưa chuột (Cucumis sativus L.) bản địa miền núi phía Bắc Việt Nam trong chọn tạo và cải tiến giống dưa chuột cho vùng Đồng bằng sông Hồng

Đề tài cấp Bộ

2014-2016

 

Trần Anh Tuấn, Phạm Tuấn Anh (Thư ký)

3

Xác định và phân tích chức năng mối tương tác giữa protein MAP kinase với một số nhân tố phiên mã (transcription factor) trong việc điều khiển khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của môi trường ở cây Arabidopsis

Đề tài Nafosted

2014-2016

 

Phạm Tuấn Anh (Thư ký)

4

Nghiên cứu vai trò của calcium và salicylic acid trong việc làm giảm tác động mặn đối với cây đậu đũa

Cấp Học viện

2016

30 triệu đồng

Nguyễn Thị Phương Dung (chủ trì), Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Phú.

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời kỳ ngập úng đến một số chỉ tiêu nông học, siinh lý cây đậu tương ngoài đồng ruộng

Nhóm SVNCKH

2015

 

Vũ Quang Sáng (Chuyển từ Vũ Tiến Bình sang, chưa tính kỳ 1)

6

Improving some stress tolerance in Lily plant by genetic engineering

Việt-Bir

2015- 2016

20,000 €

Nguyễn Thị Phương Dung (tham gia)


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn