STT

Tên đề tài

Cấp đề tài

Thời gian

Kinh phí trong năm

Tên các cán bộ tham gia

1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển của cây Cà gai leo trong vụ Hè-Thu tại Gia Lâm – Hà Nội

Đề tài sinh viên

4/1/2015 - 3/31/2016

2.5 triệu

Phùng Thị Thu Hà

2

So sánh cấu tạo giải phẫu rễ, thân của hai giống Ba kích tím (Morinda officinalis F.C.How) được thu thập tại Quảng Ninh và Vĩnh Phúc

Đề tài sinh viên

1/1/2016 - 12/31/2016

2.5 triệu

Phạm Thị Huyền Trang

3

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và một số đặc điểm nông sinh học của hai loài Cà gai (Solanum procumbens Lour. và Solanum thorelii Bonati) nhằm phục vụ công tác bảo tồn và nhân giống nguồn gen cây thuốc quý

Đề tài cấp trường

1/2016-12/2016

30 triệu

Phùng Thị Thu Hà, Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Hữu Cường


FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn