Scholarship
03:14 10/12/2018
In the school year of 2017-2018, Duc Hanh Marphavet Veterinary Drug Company sponsors 30 Marphavet scholarships to students of Vietnam National University of Agriculture, each worth 2,500,000 VND (including cash and 01 Soft skills course at the Soft Skills
03:11 10/12/2018
Based on Document No. 1656/ PVCFC-TTTT on awarding scholarships to 2017-2018 students, Dam Ca Mau Joint Stock Company (PVCFC) continues to sponsor 20 scholarships "Dam Ca Mau – Hat Ngoc Mua Vang" for Vietnam National University of Agriculture students, each worth 10,000,000.
03:10 10/12/2018
According to Announcement No. 24/ TB-NH dated 15/12/2017 of Dean of Faculty of Agronomy on the selection of students to participate in Student Exchange Program with Nagoya University - Japan from 31/1/2018 to 3/2/2018, Department of Agronomy has received 8 applications to participate in the program.
03:09 10/12/2018
Based on the document No. 1354/ PVCFC-TTTT on awarding scholarships to students in 2018-2019 school year, Ca Mau Fertilizer Joint Stock Company (PVCFC) continues to sponsor 30 scholarships "Dam Ca Mau – Hat Ngoc Mua Vang"
02:03 10/12/2018
Respectfully send to: Faculty of Agriculture In the 2018-2019 academic year, the Korean-Vietnamese Friendship Scholarship grants 15 scholarships to students of the Faculty of Agronomy. The subjects of scholarship
01:09 22/12/2017
Theo thông báo số 24/TB-NH ngày 15/12/2017 của Trưởng khoa Nông học về việc tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Nagoya – Nhật Bản từ ngày 31/1/2018 đến 3/2/2018, khoa Nông học đã nhận được 8 hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình
08:21 09/11/2017
Năm học 2017-2018, Công ty CP Thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet tài trợ 30 suất học bổng Marphavet cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 2.500.000 đồng (gồm tiền mặt và 01 khóa học Kỹ năng mềm tại Trung tâm Kỹ năng mềm). Đối tượng xét cấp học bổng là sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện năm học 2016-2017 đạt từ Khá trở lên
02:53 26/09/2017
Căn cứ công văn số 1656/PVCFC-TTTT về việc trao học bổng cho sinh viên niên khóa 2017-2018, Công ty Cổ phần phân bón Cà Mau (PVCFC) tiếp tục tài trợ 20 suất học bổng “Đạm Cà Mau – Hạt Ngọc Mùa Vàng” cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất trị giá 10.000.000 đồng
09:31 21/04/2017
Căn cứ Thông báo ngày 30/3/2017 của Uỷ ban Giải thưởng KOVA về Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017, Giải thưởng vinh danh các nhân tố tiêu biểu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: các nhà khoa học, các tấm gương người tốt, việc tốt, cùng các em sinh viên từ khắp nơi trên cả nước; Căn cứ tiêu chuẩn nhận Giải thưởng KOVA lần thứ 15 năm 2017; Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về n
04:09 10/11/2016
JICF là tên viết tắt của Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản (Japan International Cooperation Foundation) có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. JICF là tổ chức phi chính phủ do ông Ryoichi Rinnai sáng lập năm 1997 với mục đích hỗ trợ tài chính không kèm theo điều kiện, nhằm khuyến khích giáo dục cùng các mục đích khác ở các nước đang phát triển, từ đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các nư

FACULTY OF AGRONOMY

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

Address: Trauquy - Gialam - Hanoi
Tel/Fax: 84.24.38276473  
E-mail: agronomy@vnua.edu.vn